Oude Haven Zierikzee

De Oude Haven is een uitzonderlijk rijksmonument en bovendien uniek in Europa: Een getijdehaven in een historische binnenstad in combinatie met monumentale gemetselde gewichtsmuren.

luchtfoto van de Oude haven

De kademuren dienen om verschillende functies en systemen in stand te houden.

De kademuren zijn oorspronkelijk gebouwd met als doel om onder meer het aan- en afmeren van schepen, en de op- en overslag van goederen, materialen en bulk te faciliteren.
De op- en overslagfunctie is vervallen. De kademuren hebben daarnaast een constructieve- en waterkerende functie ten aanzien van het achterland. De kademuren maken onderdeel uit van de secundaire waterkering. In de kademuren en Museumhaven zijn aan- en afmeervoorzieningen aanwezig. Onder meer zijn afmeerringen en steigerwerken opgenomen of bevestigd aan de kademuren.

Het primaire doel van de restauratie is het beschermen van de cultuurhistorische waarde van de kademuren. Secundair dienen de kademuren dusdanig robuust te worden gerenoveerd dat de totale stabiliteit en kerende hoogte van de kademuren gewaarborgd zijn, met het oog op de functie als secundaire waterkering.
De restauratie van de kademuren omvat de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • Vernieuwen van slecht en uitgevallen voegwerk;
  • Reparatie van de scheurvorming en het vervangen van aangetast en instabiel metselwerk;
  • Vernieuwen c.q. conserveren van verankering in het metselwerk;
  • Herstellen van natuurstenen deksloven en voegovergangen;
  • Herstellen van de waterhuishouding voor- en achter de kademuur; 

 

Laatste nieuws