Rapport TU Delft

> Restauratie > Rapport TU Delft


Het voorstel van de bewonerscommissie / voorzitter van de klankbordgroep Oude Haven voor het uitvoeren van een onafhankelijke second opinion en dit onderzoek te laten uitvoeren door TU Delft (de heren Roubos en Peters), is overgenomen door de gemeenteraad op 28 januari 2021 en middels een amendement vastgesteld.

In het vastgestelde amendement wordt het volgende gesteld:

“Uit het voorstel en de onderliggende stukken blijkt dat het tussentijds gevoerde overleg tussen de gemeente en de bewonerscommissie / werkgroep Oude Haven niet tot overeenstemming heeft geleid. De bewoners blijven zich niet alleen zorgen maken over het behoud van de bomenrijen, maar ook over gevolgen van de uitvoering voor de omliggende panden. De bewonerscommissie is niet overtuigd van de noodzaak van de voorgestelde aanpak en dringen aan op een onafhankelijke second opinion door personen, die onafhankelijk, deskundig en ervaren zijn met oude kadeconstructies en bewezen sterkte.” 

De opdrachtformulering voor de second opinion is opgesteld door de bewonerscommissie.

De TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, heeft in opdracht van de gemeente aan de hand van een raadsbesluit van 28 januari 2021, onderzoek gedaan naar de voorgestelde aanpak voor de restauratie van de kademuren. De TU Delft is in algemene zin tevreden over de manier van voorbereiding en de gekozen oplossingen in dit project. De TU Delft kwalificeert het ontwerp van aannemer Leenhouts als positief. De aanbevelingen hebben betrekking op de optimalisatie van de voorbereiding en uitvoering van het project. De TU heeft onder andere de aanbeveling gedaan voor het plaatsen van extra peilbuizen en het uitvoeren van een geohydrologisch onderzoek. 

Opdracht voor onafhankelijke second opinion

Rapport TU Delft 2nd opinion Oude Haven Zierikzee – 16 april 2021