Bouwteam

> Restauratie > Bouwteam


Binnen het bouwteam zijn adviseurs op technisch gebied: risico technisch en omgeving technisch. Voor alle facetten binnen het project is aandacht. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het bouwteam zijn belegd.

Projectmanagement

Het projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. Daarbij is de projectmanager (eind)verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.

Projectbeheersing

Projectbeheersing richt zich op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten in het project. De manager projectbeheersing is hier verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale risico’s.

Technisch management

Technisch management is er voor het beheersen van de risico’s vanuit de techniek en organisatie. De technisch manager draagt de verantwoordelijkheid voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.

Omgevingsmanagement

We maken tijdens het project gebruik van omgevingsmanagement om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.

Projectorganisatie OH Zierikzee