Risicomanagement

> Restauratie > Risicomanagement


Bij de restauratie van de kademuren willen we uiteraard het risico op beschadiging van uw (monumentale) panden minimaliseren. Daarom begeleidt Bouwrisk het project Oude Haven op het gebied van risicomanagement (volgens de RISMAN-methode) en zorgt zij voor een integraal risico-dossier. 

In december 2022 heeft Bouwrisk vooropnames (inventarisatie) uitgevoerd, met als doel de staat van de panden rond de Oude Haven vast te leggen. Dit gebeurt dus ruim vóórdat er werkzaamheden plaatsvinden. Het uitvoeren van deze opname is een onderdeel van de risicobeheersing. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen namens Bouwrisk. 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden vindt een 2e opname plaats. Tijdens deze 2e opname voert Bouwrisk een volledige bouwkundige opname uit. De huidige staat van uw pand wordt schriftelijk en fotografisch vastgelegd. Het uitvoeren van deze opname betekent vaak niet dat er bijzondere risico’s ten aanzien van de restauratie bestaan, maar is vooral een kwestie van zorgvuldigheid. Ook daarvoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging van Bouwrisk. 

Bouwrisk zorgt ook voor een risicomanager. Zij geeft sturing aan het in gezamenlijkheid integraal afwegen van belangen, projectrisico’s en ongewenste gebeurtenissen. Het risico gestuurd beheersen hiervan is leidend. Het inventariseren en formuleren van omgevingsrisico’s en het doen van beheers voorstellen ter voorkoming van schade met name voorafgaand aan en tijdens het project.