Bewonerscommissie

> Restauratie  > Bewonerscommissie


De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2020 een initiatiefvoorstel aangenomen. Dit initiatiefvoorstel herstelt het vaststellen van het amendement in de raadsvergadering van 24 september 2020.

Op basis van dit besluit is een zogenaamde bewonerscommissie opgericht. De bewonerscommissie bestaat uit een drietal personen. 

  • De heer Klaassen
  • De heer De Jong
  • Mevrouw De Gijt