Herinrichting

De herinrichting van de Oude Haven vindt op een later moment plaats.  Voor deze herinrichting ligt er alleen een inrichtingsschets gebaseerd op het oorspronkelijk ontwerp van het zogenaamde drieluik (Havenplein, Havenpark en Oude haven).  Deze inrichtingsschets wordt vertaald in een voorlopig ontwerp (VO), om zodoende inzicht te geven en hierover goed te communiceren. Op het moment dat we starten met het traject herinrichting Oude haven bespreken we dit VO eerst met omwonenden. 

Hierna volgt de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aanbesteding.  Deze herinrichting vindt pas plaats na de restauratie van de kademuren en na consultatie van de omwonenden. 

BOMEN